Generalforsamling i Taastrup Karate


Opslået den 6. februar 2019


Indkaldelse til generalforsamling i Taastrup karate

torsdag 28. marts 2019 kl. 19:00 i klubhuset.


Dagsorden for ordinær generalforsamling ifølge §9
 
1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2 Bestyrelsens beretning

3 Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse

4 Behandling af Indkomne forslag

5 Valg af formand

6 Valg af kasserer

7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

8 Valg af 1 suppleant

9 Valg af revisor

10 Eventuelt


Noter:
2 – Beretning fremlægges af formanden
3 – Regnskabet fremlægges af kassereren 
4 – intet modtaget d.d.
Bestyrelsen består af: Formand Lars Buch Jensen, Kasserer Kim Kruse, Bestyrelsesmedlemmer Jon Sensei, Benny Sensei og Andrzej. Suppleanter er Kristin Felicia Nilausen og Søren Tønder. Revisor er Bjarne Christesen.