FORSIDEN


OM TAASTRUP KARATE


AKTUELT


TRÆNING


FOTOALBUM


Facebook


Nytvores nye Facebook sted
TIK
SKIF stævneregler

 

Som før nævnt har SKIF dommerudvalget besluttet, at SKIF CUP fremover skal holdes udelukkende jf. SKIF regler.

Korte oplysninger herom:

Kata:  
AKA bærer kun rødt bælte. SHIRO bærer kun hvidt bælte
Kæmperne går samtidigt ind på tatamien (kamparealet), får annoceret en tilfældig kata svarende til kæmpernes grad. Dvs. 2. violet skal eksempelvis udføre Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan afhængig af lodtrækningen. Ved medajlekampe går kæmperne enkeltvis ind og bedømmes efter Tokui kata (egen valgt) ved pointsystem. Fejl i kata i henhold til SKIF standard vægtes højt. Flere markante fejl kan føre til diskvalifikation.

Kumite: 
Der bliver som udgangspunkt kæmpet efter Shobu-Ippon-Han, hvilket er Kancho´s fortolkning af Shobu-Ippon.

AKA bærer kun rødt bælte. SHIRO bærer kun hvidt bælte
Obligatorisk udstyr: Tandbeskytter og hvide handsker.
Valgfrit udstyr: Skridtbeskytter og brystbeskytter (piger)
Der må kun bæres hvide handsker. (Ej stof-handsker)

Kamptid:
Under 16 år: 1½ min 
16 år+: 2 min
I tilfælde af uafgjort kamp, er der Enchosen: 2 min ekstra hvor straf og advarsel følger med.

Der kæmpes til 3 halve point og straffes i 3 forskellige kategorier. (Hansoku, Jogai, Mubobi). Første forseelse er en advarsel. Anden er en straf + halvt point til modstander. Tredje er Hansoku (Diskvalificering). 

Her er de officielle regler (på engelsk) for kumite og kata efter shobu ippon, shobu ippon-han og shobu sanbon.  Taastrup Karate    Parkvej 78    2630 Taastrup    info(a)taastrup-karate.dk