FORSIDEN


OM TAASTRUP KARATE


AKTUELT


TRÆNING


FOTOALBUM


Facebook


Nytvores nye Facebook sted
TIK
Ordliste


Her følger en ordliste med de termer vi benytter os af. Når vi træner, bliver ordene sagt på japansk. Det gør de også rundt om i andre klubber, både her i landet og udenlands. Det har den fordel at vi kan træne i andre klubber, nationalt og internationalt og stadig forstå hvad der bliver sagt vi skal træne.

I starten kan det være svært at huske de forskellige ord, men bevægelsen eller øvelsen bliver altid demonstreret, og inden længe hører bevægelsen og det japanske ord sammen, så man ikke længere behøver at huske ordet for at kunne bevægelsen. Der er mange ord, men her følger de ord vi bliver præsenteret i starten:

DACHI = STILLING


Zenkutsu dachi:
Stilling med 60 % af vægten på forreste ben 40% på bagerste

Moto dachi: Lille zenkutsu dachi

Heikô dachi: Parat, tæer lige frem

Kiba dachi: Stilling med 50 % vægten på hvert ben

Naihanchi dachi: Lille kiba dachi

Kôkutsu dachi: Stilling med 70 % / 30 % vægten på hvert ben

Kyo dachi: Lille kokutsu dachi

Neko ashi dachi: Kattestilling, 90 % af vægten på bagerste ben, 10 % på forreste

Heisoku dachi: Fødderne helt samlet

Musubi dachi: Stilling, hælene samlede, tæerne peger 45 grader udefter.
Bruges når man modtager beskeder fra senpai/sensei

Kamae: Kampstilling, kan variere fra person til person

 

GERI = SPARK

 

Mae geri: Front spark

Yoko geri keage: Hurtigt spark til siden

Yoko geri kekomi: Stop spark til siden

Mawashi geri: Cirkelspark

Ushiro mawashi geri: Omvendt cirkelspark

Mae ashi geri: Front spark med forreste ben

Kizami geri: Spark med forreste ben

Tobi geri: Flyvende spark

Yoko tobi geri: Flyvende spark til siden

Mae tobi geri: Flyvende spark fremad

Renzoku geri: Flere spark efter hinanden

Hiza geri: angreb med knæet

Ushiro geri: Spark bagud

Fumikomi: Spark, bruges til at trampe ned over f.eks. knæled

ZUKI = SLAG

Oi zuki: Stød under bevægelse med same arm som det ben der er forrest

Gyaku zuki: Stød mod modsat arm af det ben, der er forrest

Kizami zuki: Stød med forreste arm

Uraken uchi: Slag med uraken (Bagsiden (oversiden) af den knyttede hånd)

Shutô uchi: Åbenhåndsslag

Empi uchi: Slag med albuen

Mawashi zuki: Cirkel stød

Ren zuki: Flere stød efter hinanden

Teisho uchi: Slag med nederste del af håndfladen

 

UKE = PARADE

 

Age uke: Opadgående parade for jodan

Soto uke: Udvendig parade

Uchi uke: Indvendig parate

Gedan barai: Parade mod lave teknikker

Shutô uke: Åbenhåndsparade

Morote uke: 2 hånds parade

Hiji uke: Parade med albuen

Juji uke: Parade med krydsede håndled

Sukui uke: Parade hvor modstanderen trækkes nærmere

VIGTIGE ORD TIL TRÆNING

 

Dojo: Træningssal

Dojo kun: Etiske regler for karate do

Ossu (Oss): Almen hilsen, ja, har forstået, tegn på respekt og indforståelse

Seiza: Knælende stilling

Mokusô: Luk øjnene, luk verden ude, meditation

Kaimoku: Åben øjnene, luk verden ind, meditation slut

Rei: Buk ( udtales lei )

Senpai: Overgradueret eller hjælpeinstruktør

Sensei: Træner, overhoved for dojo´en

Shomen ni rei: Buk fremad

Sensei ni rei: Buk for instruktøren, 3.-4. Dan og opefter

Senpai ni rei: Buk for instruktøren / højere graduerede

Otaga ni rei: Buk for hinanden

Kiritsh: Stående stilling, rejs jer op

Yoi: Parat

Kamae te: Indtag kampstilling

Hajime: Begynd

Yamae: Stop

Mawazute / Mawatte: Vend rundt

Kiai: Kampråb

Kime: Kraftkoncentration, maksimal kraft/spænding, fokusering

Jodan: Øverste plan, hovedet

Chudan: Mellemste plan, bryst og mave (solar plexus)

Gedan: Nederste plan, under bæltet

ANDRE ORD

 

Ashi: Ben

Ashi barai: Benfejning

Dan: Niveau

Dan grader: Mester/instruktør/sortbælte grader fra 1-10

Embusen: Fast mønster knyttet til de enkelte kata

Hantai: Byt ben

Haishu: Oversiden af hånden

Hamni: Kroppen og hofterne ca. 45 grader I forhold til shomen (ligefrem)

Hidari: Venstre

Hiki ashi: At trække underbenet tilbage efter spark

Hiki te: At trække armene ind I siden efter en teknik

Hiji: Albuen

Hizi: Knæet

Kakato: Hælen

Kara: Tom

Karate: Tom hånd

Karate do: Den tomme hånds vej

Karate Gi: Traditionel træningsdragt

Kihon: Grund teknikker

Kime: Maksimal kraft

Kochen: Tilbage, baglæns

Kyu: Elev grad, farvebæltegrader fra 10 til 1

Maai: Rækkevidde, afstand mellem de kæmpende

Makiwara: “Boksepude” til at øve angreb igennem på

Migi: Højre

Nukite: Spydhånd

Obi: Bælte

Osotogari: Feje- og kaste teknik

Shizentai: En samling af naturlige stillinger

Shomen: Fremefter

Shuto: Åben hånd “kniv hånd”

Sokuto: Fodkanten, bruges ved keage

Sozo: Kreativitet

Sonkai: Respekt

Tachikata: Stillinger, specifikt ben og fødder

Tai sabaki: At undgå angreb ved at bevæge sig, typisk med at undvige til siden

Te: Hånd

Teisho: Nederste del af håndfladen

Tettsui: “Hammer hånd” lillefingersiden af den knyttede hånd

Uchi: Slag

Ude: Arm

Uke: Parade

Uraken: Bagsiden (oversiden) af den knyttede hånd

Ushiro: Bagved, bagud

Wa: Harmoni

Wasa: Teknik

Yoko: Siden (til siden)

Yuki: Mod

Zenchen: Fremad, forlæns

Zanchin: At være parat

Zazen: Siddende meditation

Zuki: Stød

OM AT TÆLLE PÅ JAPANSK

 

1 = i-chi, 2 = Ni, 3 = San, 4 = Shi (yon), 5 = Go, 6 = Roku, 7 = Shi-chi, 8 = Ha-chi, 9 = Kyu, 10 = ju.

Det er ikke ofte man hører, at der bliver talt udover de 10, men vi går lidt videre her.

Fra 11 op til 19 sætter man ju foran, da ju betyder 10, sådan at man tæller 10-1, 10-2.

 

Eksempelvis:

·         11 = ju-i-chi., 12 = ju-ni. osv., 19 = ju-kyu.,

 

Fra 20 op til 99 bliver det mere kompliceret. Man sætter her ju i midten, sådan at man tæller 2-10-1, 2-10-2.

 

Eksempelvis:

·         20 = ni-ju. (2-10)., 21 = ni-ju-i-chi. (2-10-1).

·         30 = san-ju., 31 = san-ju-i-chi. (3-10-1).

·         40 = yon-ju.,

·         50 = go-ju.

·         100 = hya-ku.


KUMITE = KAMP

 

Gohon kumite: Kampøvelse med modstander, 5 skridt

Sanbon kumite: 3 skridts kampøvelse

Kihon ippon kumite: Grundlæggende etskridts kampøvelser

Jiyu ippon kumite: Et –skridts frikampøvelser

Jiyu kumite: Frikamp

Happo kumite: Kampøvelser med 8 modstandere

Kime: Maksimal kraft

Shai kumite: Konkurrence karate, efter bestemte regler

KATA

 

Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan, Tekki Shodan.

Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi.
Tekki Nidan, Jitte, Hangetsu, Gankaku.

Tekki Sandan, Bassai Sho, Kanku Sho, Sochin, Nijushiho.

Chinte, Ji’in, Meikyo, Unsu, Wankan, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho.

 

Denne ordliste er kun ment som en hjælp og indeholder kun de mest elementære termer.

Ønsker man at gå i dybden kan man låne/købe bøger om emnet eller søge på internettet.  Taastrup Karate    Parkvej 78    2630 Taastrup    info(a)taastrup-karate.dk