FORSIDEN


OM TAASTRUP KARATE


AKTUELT


TRÆNING


FOTOALBUM


Facebook


Nytvores nye Facebook sted
TIK
Karate historie

Klubbens hjemmeside er flyttet til
https://taastrup-karate.tik.dk


Både Taastrup Karate og S.K.I.F. Danmark har - ligesom organisationens grundlægger, Kancho H. Kanazawa - valgt mottoet:

Karate er for alle!

Og gennem vores måde at træne Shotokan Karate på, vil vi udvikle hvert enkelt medlem og hver enkelt klub. Derfor har SKIF Danmark formuleret et værdigrundlag, som danner rammen for alle vores aktiviteter og vores måde at omgås hinanden på.
Værdigrundlaget er samlet i ordet FRUGT.

·         Faglighed

·         Rummelighed

·         Udvikling/åbenhed

·         Gensidig respekt

·         Tradition

Hvad mener vi med det?

Faglighed: Tilegnelse af teoretisk og praktisk kunne gennem egen erfaring og undervisning.

Rummelighed: Karate er for alle - uanset køn, alder og fysisk formåen.

Udvikling/åbenhed: Det enkelte medlem og klub, skal have mulighed for udvikling i og uden for organisationen. Organisationens rammer bygger på demokratiske principper med loyalitet over for SKIF Danmark.

Gensidig respekt: Samvær under stadig hensyntagen til andres kompetence, meninger og menneskelige værdier.

Tradition: Organisationens fundament er SKIF og tilhørende etiske regelsæt (dojo-kun).

 

Både klubben og organisationen må udøve ovenstående i henhold til nordisk kultur.

 

Karatehistorie

Karate betyder "tom hånd" eller evnen til at kunne forsvare sig uden brug af våben på en værdig måde, ved brug af sin krop - arme, ben, hænder og fødder. Karatens oprindelse som selvforsvar kan spores tilbage til det 6. århundredes Kina. Grundlaget for den karate vi kender i dag, opstod på øen Okinawa ved en sammenblanding af lokale og kinesiske kampformer, men præsenteres i moderne form i 1922 af Gichin Funakoshi, som voksede op på Okinawa og trænede under de store mestre.

Den moderne stilart, som Gichin Funakoshi indførte, blev kaldt Shotokan. SHOTO var hans kunstnernavn, og SHOTO betyder "fyrretrækronens sus" mens KAN betyder "hus" eller "bygning". Dermed bliver Shotokan til det hus eller den bygning, hvor Shotos dojo er. I 1935 åbnede Gichin Funakoshi sin første dojo I Tokyo, mens vi skal helt hen 1960, før Karate kom til Danmark.

 

I dag kendes stilarten verden over som:


SHOTOKAN KARATE-DO (den tomme hånds vej gennem Shotokan).

 

Karatetræning er ikke kun at lære at forsvare sig. Det er også en måde at træne sin psyke. At lære at respektere andre for hvad de er, og gennem sin træning at lære at kontrollere og beherske svære situationer. I sin bog "Min vej i livet" skriver Gichin Funakoshi: "Den korrekte forståelse og anvendelse af karate er KARATE-DO: Den der træner DO og forstår KARATE-DO, er ikke let at inddrage i slagsmål". Han skriver endvidere: "At vinde ethundrede sejre i ethundrede kampe er ikke den største formåen, - at kue fjenden uden kamp er den største formåen".

 

Karatens 3 grundelementer:

 

·         Kihon: Er grundtræning og selve fundamentet i karate. Det er her, man lærer karatens grundidé ved angrebs- og forsvarsteknikker.

·         Kata: Er figurøvelser, hvor man forestiller sig, at man kæmper mod flere modstandere.
De forskellige kata danner baggrund for - og er - træning til den endelige kamp.

·         Kumite: Er kamptræning, der trænes op fra grunden med aftalte angreb, for til sidst at føre
frem til beherskelse af den frie kamp.

 

Karate

Karate er en gammel japansk kampform, der er baseret på den tomme hånds princip. Det vil sige en effektiv og hurtig udnyttelse af kroppen til forsvar og angreb. Hermed menes, at man bruger kroppen alene til at kæmpe med. Ingen brug af våben er tilladt.

 

I Taastrup Karate trænes Shotokan karate, der er den mest udbredte stilart i verden. Gennem karate- træningen får du mulighed for at lære din krop at kende, og derigennem udvikle fysik og psyke på optimal vis. Dette giver dig stigende selvtillid efterhånden som din fysik og psyke styrkes gennem karate træningen.

 

I Taastrup Karate tillader vi ikke hård fysisk kontakt mellem karateeleverne. Vi kræver at karateeleverne skal kunne beherske deres kunnen.

 

En spændende sport

I Taastrup Karate kan du opleve en helt ny og spændende sport. Ud over en god og sund træning af kroppen, vil du opleve et godt kammeratskab. Foruden sammenholdet i vores egne klublokaler, arrangeres der komsammen arrangementer og træningslejr m.v. Karate har som tidligere nævnt tre forskellige discipliner:

 

·         Kihon er basisteknik, hvor alle teknikker trænes igen og igen. Formålet med træningen er, at slag, spark og parader anvendes instinktivt og med den fornødne hurtighed og præcision.

·         Kata er en tænkt kampsituation mod flere modstandere. Kata er en række forudbestemte parader og angreb i en bestemt rækkefølge. Teknikkerne stiller høje krav til udøverens præcision og koncentrationsevne.

·         Kumite er den egentlige kamp. I kumite skal eleven kunne udføre et perfekt angreb/forsvar med styrke, præcision og effektivitet. Træningen deles op, så eleven gradvist lærer at angribe og forsvare sig.

 

Karate for kvinder

I Taastrup Karate træner mænd og kvinder på samme hold. Derfor kan man som kvinde meget bedre danne sig et realistisk indtryk af en selvforsvarssituation.

 

Karate for børn

Hvis du vil give dine børn mulighed for at få en sund opvækst - er karate en god løsning. Gennem karate opnår børnene ikke alene en bedre psykisk balance - de opnår også en stærk og smidig krop.

I karate lærer børn en god disciplin, der forbedrer indlærings- og koncentrationsevnen. Dette vil uden tvivl hjælpe børnene i mange situationer, bl.a. i skolen.

 

Karate er for alle

Uanset køn og alder (dog min. 4 år) kan alle træne karate. I Danmark er de ældste udøvere mellem 60-70 år, mens man i Japan ser udøvere, der er ældre endnu. Tag imod tilbuddet og oplev hvor sund karate er, alle kroppens muskel-grupper bliver brugt under træningen.

 

Karate er en sund livsstil. - karate giver dig fysisk og psykisk styrke. - karate er effektivt selvforsvar. - karate giver dig større selvtillid. - karate giver dig en god kondition. - karate giver dig elegance og smidighed. - karate er et godt kammeratskab.

 

Bælteprøver og turneringer

I Taastrup Karate afholdes graduering 2-3 gange årligt og det er frivilligt om man vil gå op til graduering. En graduering er en prøve på ens tekniske færdigheder og man skal her vise nogle udvalgte teknikker, som er nøje fastlagt af vores hovedorganisation Shotohan Karate-do International. Der vil også være mulighed for at deltage i turneringer. Deltagelsen er frivillig og kun mulig, når eleven er dygtig nok til det.

 

Shotokan Karate International Federation (S.K.I.F.)

S.K.I.F. blev dannet i 1977 ved initiativ af Kancho Kanazawa, 10. Dan. Danmark blev tilsluttet i 1978, og der er i dag tilknyttet 31 klubber, der har et velfungerende og levende samarbejde på landsplan. Således arrangerer S.K.I.F. Danmark flere gange årligt træningskurser her i landet med Japanske top-instruktører, de eneste, der har Dan gradueringer. Dette gør den danske Shotokan Karate standart høj og ensartet i hele landet.

Hvert år arrangerer S.K.I.F. Danmark en sommerlejr for alle interesserede Shotokan Karate - kaer. Den årlige S.K.I.F. Cup samler nogle af Danmarks bedste karatefolk til konkurrencerne Kata (figur-øvelser) og kumite (Konkurrencekamp).

 

Dansk Karate Forbund (D.Kar.F.)

Dansk Karate Forbund er en paraplyorganisation under Danmarks Idræts Forbund, der har til opgave at samle og varetage de traditionelle stilarters interesser såvel nationalt som internationalt.

Gennem målrettet og alsidig uddannelse af instruktører medvirker forbundet til at sikre en høj kvalitet i undervisningen ude i klubberne. Instruktøruddannelsen foregår i samarbejde med DIF. Blandt andre aktiviteter kan nævnes, at forbundet i samarbejde med Team Danmark har opbygget en landsholdsstruktur, der tager udgangspunkt i tre kategorier: Kadetter (15-17 år), juniorer (18-20 år) og seniorer.

 

Dansk Karate Forbunds definition af traditionel karate

Træningen skal bestå af:

 

·         Kihon (grundteknik).

·         Kata (sammensatte øvelser).

·         Kumite (kamp mellem to eller flere personer)

·         Konkurrenceformer, hvor knockout eller anden form for skadevoldende
kontrakt ikke kan medføre sejr over en modstander.

 

Oss

Ordet oss er af japansk oprindelse og bliver brugt af dem der træner karate overalt i verdenen. Det bliver udvekslet og forstået overalt hvor man træner, både som hverdagshilsen såsom "tak", "jeg har forstået", "goddag" og "farvel”. Når man siger oss skal det ske samtidig med et rigtigt udført buk, der viser respekt, sympati og tillid til den anden.

 

Oss er en fonetisk omskrivning af to kinesiske tegn. Det første tegn betyder bogstaveligt at "skubbe" og symboliserer kampånden, vigtigheden ved at yde en indsats og hele tiden forsøge, at gøre sit bedste og skubbe alle forhindringer man møder væk, med en positiv og uændret indstilling. Det andet tegn betyder bogstaveligt at "lide" og det udtrykker mod, ihærdighed og udholdenhed, at kunne modstå smerte og nedtrykthed, ikke give op og altid tålmodigt holde modet oppe.

 

Når en karate-ka er kommet udover begynderstadiet (som er kendetegnet ved at man koncentrerer sig om rækkefølgen i teknikkerne, ser og efterligner og prøver at huske) kommer der en periode hvor man pludselig begynder at kunne se sine egne fejl. Ligegyldigt hvad man prøver er det ikke godt nok, der er ikke fart nok på, stillingerne er ikke gode nok m.m. I denne periode er der mange der mister modet og bliver nedtrykte. det er vigtigt at vide, at alle har været, eller kommer igennem sådan en periode før eller siden og det kun er tegn på at man er blevet bedre, idet man nu kan "se" sine fejl. I den periode er det vigtigt at man netop er ihærdig, tålmodig og er i stand til at møde forhindringerne med en positiv og uændret indstilling.

 

Som Gishin Funakoshi siger: "Karate er som en kedel med kogende vand, hvis du ikke hele tiden varmer op under den, bliver det koldt".

 

Zazen
I starten af en lektion og igen i slutningen af en lektion mediterer vi, det kaldes Zazen. I Japan er det almindeligt at man praktiserer Zazen. Det er ikke kun blandt Zen-tilhængere men også almindelige mennesker bruger det til en form for åndelig træning. Zen templerne holder indimellem decideret træning i Zazen.

 

Det vigtigste ved Zazen er vejrtrækningen, man skal trække vejret dybt og roligt og få masser af luft ned i lungerne for derved at kunne slappe af og omstille sig til den kommende lektion.

 

Når vi benytter os af Zazen i karate er det også fordi vi skal kunne træne med et åbent sind og alle uvedkommende tanker og følelser som kan virke forstyrrende skal væk.

 

Under Zazen sidder vi i en knælende stilling (seiza). Det er vigtigt at ryggen er rank, så energierne kan flyde frit gennem kroppen og vores vejrtrækning kan komme dybt ned i "maven". Hvis man synker sammen trækker man uvilkårligt vejret med brystet som giver en overfladisk vejrtrækning.

Man skal trække vejret ind igennem næsen og forestille sig at luftstrømmen fortsætter op igennem indersiden af panden, ned af rygsøjlen og rundt i maven. Hver indånding og udånding skal tage ca. 10 sek. og gentages 3 gange.

 

I starten vil man uvilkårligt tænke over ens vejrtrækning, men efterhånden som man får trænet den op, bliver det en naturlig del af ens vejrtrækning. Der er utallige måder at trække vejret på i Zazen. I karate benytter vi os af ovenstående måde.

 

Kiai

Kiai er et råb vi benytter os af, når vi vil give en teknik kraft. Ki kan betyde mange ting, men i forhold til karate, er betydningen: Sind eller ånd. Kiai er en måde at fokusere sit sind på. En form for kiai ses også i andre former for kraftbetonet sportsgrene, eksempelvis kuglestød, vægtløftning og spydkast. Et kiai kan bruges når en maksimal kraft skal koncentreres om et stød eller et spark, men kan også bruges, som en del af en taktik, når man kæmper. Her kan man ved hjælp af kiai, få modstanderen til at spænde, trække sig lige udenfor rækkevidde, og lige når modstanderen skal til at sætte af, sætte et afgørende angreb ind. Der er også den psykologiske effekt når man kæmper. Brug af kraftig kiai, kombineret med en ukuelig kampånd, kan få modstanderen til at trække sig og herved knække vedkommendes psyke. Kiai kan med fordel også bruges som et middel til at psyke sig selv op eller få spændinger til at forsvinde inden en kamp. Man kan også bruge kiai til at løfte sig selv op, ved et særligt hårdt træningspas.


Kiai skal kunne strømme frit igennem luftrøret ved hjælp af mavemusklerne. Her er det vigtigt ikke at hindre det frie kiai, ved at spænde stemmebåndene unødigt meget f.eks. ved brug af vokalerne "i" eller "u". Et kiai skal være kort og kontant og ikke trækkes ud i lange dyriske brøl eller være hele sætninger.

 

San, Senpai og Sensei?

Det, der nok i starten kan volde problemer, er at huske kvad man skal titulere de forskellige medlemmer i klubben med. Det bliver ikke bedre af, at det også er lidt forskelligt klubberne imellem.

 

San bliver brugt i Japan som tiltaleform, når man skal være høflig eller vise at man respekterer vedkommende. Det er meget uhøfligt og respektløst ikke at sige det. San bliver brugt efter vedkommendes efternavn. F.eks. hvis den, man snakker med hedder Honda, bliver det til Honda san. Oka betyder mor, er man høflig bliver det til oka san.

 

Indenfor karateverdenen bruger vi også tiltaleformen san. Her gælder det, at lavere graduerede ikke siger san til højere graduerede, men gerne omvendt. Har man samme grad, bruges tiltaleformen san ligeledes.

 

Tiltaleformen senpai bliver også brugt i Japan. Det er specielt på universiteterne hvor førsteårsstuderende tiltaler andenårs- og tredjeårs studerende senpai. Senpai bliver også brugt, når en lærling tiltaler andre lærlinge, der har længere erfaring indenfor pågældende håndværk/fag. Man kan sige, at senpai bliver brugt om personer, man kan lære noget af. Indenfor karateverdenen tiltales alle sortbælter senpai, da de har været igennem kyu graderne (elev-graderne) og derfor gerne skulle kunne lære fra sig.

 

Tiltaleformen Sensei bruges slet og ret om en person, der er lærer, det være sig skolelærer, mester (indenfor et håndværk) og f.eks. karatelærer. Det er typisk chefinstruktøren i en klub der tiltales sensei.

 

Dojo-kun

Alle steder, hvor der bliver trænet traditionel karate, er der regler for hvordan man opfører sig i en dojo. De regler er meget ens og selve "ceremonierne" omkring starten og slutningen er ligeledes ret ens. De regler er en god hjælp til at disciplinere sig selv til at yde sit bedste under et træningspas.

 

Dojo-kun reglerne er ligeledes en meget vigtig del af karate uanset hvor højt eller lavt gradueret man er.

 
Læs mere her  Taastrup Karate    Parkvej 78    2630 Taastrup    info(a)taastrup-karate.dk