FORSIDEN


OM TAASTRUP KARATE


AKTUELT


TRÆNING


FOTOALBUM


Facebook


Nytvores nye Facebook sted
TIK
Kontingent

  

Husk at betale dit kontingent til tiden


Det skal du gøre via vores hjemmeside eller via bankoverførsel (husk dit navn/periode).

 

Vi foretrækker kontingentindbetaling (Dankort) direkte via hjemmesiden, da det er en stor adminstrativ lettelse, men har du problemer med dette, kan du indsætte penge direkte på nedennævnte konto.
          Danske Bank
          Reg. nr.: 1551
          Kontonr.: 3129 504 153

HUSK
- at anføre fulde navn samt kontingentperiode på indbetalingen.


 

Kontingent

Der opkræves kontingent to gange om året (1. halvår og 2. halvår).

Kontingent for kommende træningsperiode skal betales forud før man kan deltage til træning.
Dette gælder alle eksisterende medlemmer.

 

Træningsperioden for nybegyndere starter som regel i starten af februar samt september, hvert år.  (følg med løbende på hjemmesiden, hvornår vi starter nye hold)!

Nybegyndere betaler fuld kontingent efter første træningstime i halvåret, uanset hvornår man begynder.


1. træningstime er tænkt som en prøvetime og koster ikke noget
2. træningstime kan først påbegyndes, når kontingent for det pågældende halvår er indbetalt.

 

Der vil ikke kunne ske tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

Kontingent Taastrup Karate 2015
Mini Karate:
1. halvår*

kroner

500,-

2. halvår*

kroner

500,-

 
Børn 10-15 år:
1. halvår, Inkl. S.K.I.F. og D.Kar.F.

kroner

650,-

2. halvår

kroner

650,-

 
Voksne 16 år +:
1. halvår, inkl. S.K.I.F. og D.Kar.F.

kroner

950,-

2. halvår

kroner

950,-

* Mini Karate betaler ikke til S.K.I.F. samt D.Kar.F.

 

Årsmærker

Ved indmeldelse opkræves kontingentet forud for næste periode. Inkl. er pas og årsmærke til Shotokan Karate International Federation (S.K.I.F.) samt årslicens til Dansk Karate Forbund.
En årslicens giver adgang til at deltage i alle forbundets aktiviteter. Alle medlemslicenser (untaget Mini Karate) indeholder også en
ulykkesforsikring som forbundet tilbyder i samarbejde med Tryg.

S.K.I.F. (Shotokan Karate International Federation) årsmærke koster kr. 75,- (100.- for ikke eksisterende medlemmer af S.K.I.F.) og er inkl. i kontingent.

Årslicens til Dansk karate forbund (D.Kar.F) koster kr. 100,- og er inkl. i kontingent.
Du får dit årsmærke/Pas, når du har betalt.  Det kan godt gå lidt tid fra man melder sig ind/betaler,  til man får sin SKIF pas i lommen!

Det er ikke muligt at blive gradueret uden gyldigt årsmærke eller ved manglende indbetaling af kontingent.

Manglende kontingent indbetaling

Hvis du på grund af personlige årsager bliver forsinket i at betale kontingent, skal du hurtigst muligt kontakte kasserer, så der ikke bliver udsendt en unødvendig rykker.   

Er vi nødt til at sende dig en rykker for manglende betaling, opkræver vi et rykkergebyr på kr. 50,-.

Særlige forhold/oplysninger:

Medlem af Shotokan Karate International (S.K.I.F.) og Dansk Karate Forbund (D.Kar.F).


Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at al træning foregår på eget ansvar - også ved prøvetræning samt ved deltagelse i andre sammenhænge.

 


Kasserer: Kim Kruse kim@taastrup-karate.dk

   Taastrup Karate    Parkvej 78    2630 Taastrup    info(a)taastrup-karate.dk